Stüdyo Kullanım Sözleşmesi

Stüdyo Kullanım Sözleşmesi

23 Nisan Müzik Stüdyosu Kullanım Koşulları

• Kiralama, sözleşmede belirtildiği saatlerde başlayacak ve sona erecektir; kurulum ve temizlik süresi sözleşmede belirtilen saatler içinde gerçekleşmelidir.
• Bu sözleşmede belirtilen kiralama koşullarının ötesine geçen her ek saat için saatlik ücret uygulanacaktır.

ÇEVRENİZDEKİLERE SAYGILI OLUN
Ayrılmadan önce tesisteki çöpleri veya diğer öğeleri temizlemelidir.

STÜDYO VE VERİLEN EKİPMANLAR:
Stüdyo, stüdyoyu iyi çalışır durumda teslim edeceğini beyan eder, ancak söz konusu stüdyoların işlevselliği veya uygunluğu konusunda hiçbir özel garanti vermez.
Stüdyo, elektrik kesintileri, hava durumu, acil durumlar veya doğal afetler gibi çekimi etkileyen, kontrolü dışında gerçekleşen eylemlerden sorumlu değildir. Kiracı, tüm ekipmanı, stüdyoyu ve mobilyayı sağlandığı durumda iade etmeyi ve sağlanan ekipmandaki herhangi bir hasar, arıza veya değişikliği derhal stüdyoya bildirmeyi kabul eder.

EKİPMAN, MOBİLYA VEYA STÜDYO HASARLARI: 

Cihazların ve aksesuarların çalınması, kaybolması veya zarar görmesi durumunda, cihaz bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.
Kiracı zarar verdiği ekipman, mobilya veya stüdyonun onarım veya değişim masraflarını 3 iş günü içerisinde ödemeyi kabul eder. Kiracının çalışanları, müşterileri veya ziyaretçilerinin herhangi bir ekipmana veya stüdyoya zarar vermesi durumunda, kiracı 3 iş günü içinde gerekli onarım veya değişimleri ödemeyi kabul eder.

Kiralanan ürünlerin kusursuz olduğuna dair bir garanti yoktur.

Kiracı, kendisi veya herhangi bir üçüncü şahsın kiralık eşyaların kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için stüdyonun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul eder. Kiracı, olası tüm kişisel mal hasarı veya yaralanma riskini üstlenir. Stüdyonun kiralık eşyalarını barındıran herhangi bir kaza, kiracının stüdyoyu kiraladığı süre içerisinde meydana gelirse; kiracı, polis raporu ve varsa tanıkların adları ve adresleri de dahil olmak üzere yaşanan olayın ayrıntıları hakkında yazılı bir belge ile stüdyoyu bilgilendirecektir.

SORUMLULUK:

 Stüdyo, kiracının, çalışanlarının, müşterilerinin veya kiracının ziyaretçilerinin stüdyo binası içinde veya dışında başına gelen yaralanma veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

Stüdyo, gerekli ve beklenmedik etkinlikler de dahil olmak üzere sadece bir müzik stüdyosu amacıyla kullanılacaktır. Stüdyo, kiralama süresi boyunca herhangi bir zamanda ekipman, stüdyo ve mobilyayı inceleme hakkına sahip olacaktır. Kiracı, Stüdyo temsilcisinin ekipman ve stüdyoya erişimine izin vermek için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır. Kiralama sözleşmesinin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, stüdyo kiracının ekipmanlara ve stüdyoya erişimini, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Binada kesinlikle SİGARA VE ALKOL KULLANIMI YASAKTIR. Binanın dışında sigara içilmesine izin verilmektedir. Kiracı, ayrılmadan önce sigara kaynaklı kalıntıların (kül, izmarit vb.) temizlenmesinden sorumludur.

Yukarıdakilerin hepsini okudum ve her maddeye kesinlikle uymayı kabul ediyorum.