Açık Rıza Beyan Formu

Açık Rıza Beyan Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU İş bu bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, şahsımın veya velisi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği ile tüm iştirakleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerinin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği ile tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, eğitim kayıt sözleşmesinin imzalanması amacıyla yazılı bilgilerimin, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kapsamlara ek olarak Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği veri sistemindeki modüller ile aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve kullanılmasına kendim veya velisi olduğum çocuğum adına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi, vb. bilgiler, Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler örnek: kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği veri sistemindeki iletişim - devamsızlık - finans yönetimi - ödeme takip- etüt yonetimi- rehberlik ve danışmanlık - sosyal etkinlik - davranış değerlendirme - ders - sağlık - ajanda - kulüpler - yetkilendirme- ölçme değerlendirme – mesajlar- personel islemleri- öğrenci işlemleri başlıklı tüm modüllere girilecek veri ve bilgiler, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği ile tüm iştirakleri tarafından yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kendim veya velisi olduğum çocuğum adına kabul ediyorum. RIZAM VARDIR